Modelarski Hyde Park

Konkurs FLY MODEL

T.1. KONKURS FLY MODEL (2014-2015) (dn. 24.02.2016)

W listopadzie 2014 roku Wydawnictwo FLY MODEL ogłosiło konkurs na projekt modelu kartonowego. Tematyka prac konkursowych z założenia była hasłem otwartym. Regulamin nie ograniczał tematyki, inwencji twórczej i pomysłowości Projektantów biorących udział w Konkursie. W wyniku tak liberalnego podejścia nadesłane prace reprezentowały niemal wszystkie kategorie modelarstwa kartonowego.

Kilkumiesięczny termin na nadesłanie prac okazał się dla znacznej części Projektantów okresem zbyt krótkim. Wiele prac w tym okresie nie zostało ukończonych. Sugerowano organizatorom konkursu wydłużenie czasu nadsyłania prac konkursowych. Postanowiliśmy jednak sfinalizować Konkurs po 6-ciu miesiącach jego trwania (zgodnie z regulaminem) i oceniliśmy nadesłane prace - projekty.

Spośród wielu interesujących, nadesłanych prac, nagrodziliśmy dwa projekty równorzędnymi pierwszymi nagrodami.

Zwycięzcami Konkursu Fly Model 2015 zostali:

Vitaly Morduckovich za projekt modelu kartonowego Romańskiej Katolickiej Świątyni na Górze Błogosławieństw

dyplom zwycięscy konkursu

oraz Andriej Bednarczuk za projekt modelu samochodu ciężarowego Ford CL 9000.

dyplom zwycięscy konkursu

Chcielibyśmy zaznaczyć, że obaj Projektanci zajęli równorzędne I miejsca i zostali Laureatami Konkursu Fly Model w roku 2015. Umieszczenie roku 2015 sugeruje możliwość ogłoszenia podobnej rywalizacji w przyszłości.

Konkurs Fly Model na prace projektowe organizowany był przez nas po raz pierwszy. Przepraszamy więc za wszelkie uchybienia. Jako usprawiedliwienie możemy powiedzieć, że uczyliśmy się rozwiązywać wszelkie problematyczne sytuacje w trakcie trwania Konkursu. Nieocenioną pomoc uzyskaliśmy od WMC Model, za którą bardzo serdecznie dziękujemy.

Nagrodzone prace projektowe przedstawiają opracowania na bardzo wysokim poziomie. Projekty są bardzo szczegółowo opracowane, posiadają walory kolorystyczne i estetyczne, stanowią zwarte, całościowe opracowanie tematu. Gratulujemy.

Praca Pana Vitaliya Morduckovicha (nick - shcoda) przedstawia model katolickiej świątyni na Górze Błogosławieństw. Miejsce znane i opisane w Biblii, związane bardzo ściśle z początkami chrześcijaństwa. Model wykonany jest w skali 1:150. Widok sklejonego modelu wg nagrodzonego projektu przedstawiliśmy na zdjęciu.

zwycięski model

Drugi równorzędnie oceniony projekt modelu, autorstwa Andrieja Bednarczuka (nick - bedntech), przedstawia samochód ciężarowy Ford CL 9000. Nienagannie wykonane opracowanie pozwoli na zbudowanie modelu w dziedzinie niezbyt mocno reprezentowanej w modelarstwie kartonowym. Skala modelu 1:25.

zwycięski model

Więcej zdjęć nagrodzonych modeli można obejrzeć w naszej galerii.

Obecnie prowadzimy rozmowy negocjacyjne na temat ewentualnego wydania nagrodzonych prac w Wydawnictwie Fly Model.

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom Konkursu. Nagrody – interesujące albumy o tematyce historycznej wysłaliśmy Laureatom. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom rywalizacji konkursowej oraz osobom wspierającym naszą inicjatywę: inwencją twórczą i współpracą.

Dziękujemy. LG